© ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αιολικό πάρκο ισχύος 22 MW στη θέση «ΟΞΕΙΛΑ - ΤΡΥΠΑΝΙ» του Κοινοτικού Διαμερίσματος Αγκίστρου και Κοινοτικού Διαμερίσματος Αχλαδοχωρίου του Νομού Σερρών. Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ενέργειας ΡΑΕ Γ-3507/10-08-2008 (κύκλος Ιουνίου 2008). Αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση «ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ – ΔΙΚΡΟΥΝΟΣ – ΚΟΥΚΑ» του Δήμου Μουριών του Νομού Κιλκίς. Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ενέργειας ΡΑΕ Γ-04083/12-10-2008 (κύκλος Οκτώβριου 2009). Αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΛΙ» του Δήμου Δοϊράνης του Νομού Κιλκίς. Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ενέργειας ΡΑΕ Γ-04067/09-10-2008 (κύκλος Οκτώβριου 2009).
Η εν λόγω εταιρεία έχει υποβάλει συνολικά τρία επενδυτικά προγράμματα χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ βάσει του Ν3468/2006 (ΦΕΚ 448/03-04-2007).
Σας παρουσιάσουμε συνοπτικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας «Εarth Energy S.A.» Η «Εarth Energy S.A.» αποτελεί νομικό πρόσωπο του Ν2190/1920 το οποίο συστάθηκε στις 24/03/2007 με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Η «Εarth Energy S.A.» αποτελεί νομικό πρόσωπο του Ν2190/1920 το οποίο συστάθηκε στις 24/03/2007 με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εν λόγω εταιρεία έχει υποβάλει συνολικά τρία επενδυτικά προγράμματα χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ βάσει του Ν3468/2006 (ΦΕΚ 448/03-04-2007).
Αιολικό πάρκο ισχύος 22 MW στη θέση «ΟΞΕΙΛΑ - ΤΡΥΠΑΝΙ» του Κοινοτικού Διαμερίσματος Αγκίστρου και Κοινοτικού Διαμερίσματος Αχλαδοχωρίου του Νομού Σερρών. Αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση «ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ – ΔΙΚΡΟΥΝΟΣ – ΚΟΥΚΑ» του Δήμου Μουριών του Νομού Κιλκίς. Αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΛΙ» του Δήμου Δοϊράνης του Νομού Κιλκίς.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EARTH ENERGY S.A. ΛΟΝΤΟΥ 14 ΓΛΥΦΑΔΑ                         210-9602901                         210-9645982                         nf@olympicenergy.gr